Träna kreativiteten

Kreativitet är förmågan att skapa något helt nytt. Det kan vara att kombinera sina erfarenheter till en ny idé, att hitta en oväntad lösning på ett problem eller att se något ur en annorlunda vinkel och kunna skapa konst eller produkter utifrån det.

Kreativitet kan resultera i stora innovationer, helt nya produkter och genialiska lösningar på stora samhällsproblem. Men det kan också vara att göra små förbättringar, hitta smartare sätt att arbeta på, lösa vardagsproblem och konflikter eller hitta nya sätt att förhålla sig till en situation.

Att se sig som kreativ

Om vi ser oss som kreativa eller inte beror till stor del på hur vana vi är vid att tänka kreativt. Kreativiteten går, som så mycket annat, att träna upp. Det kan vi bland annat göra genom att tänka nya tankar. Varje gång vi tänker en helt ny tanke skapas nya kopplingar i hjärnan. Det gör att nätverket av möjliga tankar byggs ut. Ju mer utbyggt tankenätverk man har, desto lättare är det att komma runt hinder och upptäcka nya vägar, vinklar och lösningar.

Att tänka nytt kräver mer energi av hjärnan och vi kan känna ett motstånd. Det är också mer av en risk. Stress, press, trötthet och rädsla leder ofta till att vi väljer att följa våra gamla vanor och göra som vi brukar. Men när vi väl tänker nytt sätter det igång hjärnans belöningssystem. Vi mår bra av att tänka kreativt!

Ett kreativt förhållningssätt

Ett kreativt förhållningssätt handlar om att vara nyfiken, ställer frågor, aktivt leta efter lösningar, ta sig tid att experimentera med tankar och vara öppen för nya synsätt och annorlunda vinklar. Man möter problem, konflikter, olikheter och irritationsmoment med nyfikenhet; Varför blir det så här? Vad skulle man kunna göra åt det?


Kreativitet på jobbet

Kreativitet på arbetsplatsenKreativitet är en stark drivkraft hos människan. Vi mår bra när vi får uttrycka vår kreativitet och bidra till nya idéer, utveckling och förbättringar. Flera studier visar att de som arbetar på en kreativ arbetsplats har bättre hälsa, högre arbetsglädje och färre stressymtom.

Kreativitet är också starkt kopplat till motivation – i båda riktningar. När vi får använda vår kreativitet blir vi mer motiverade i vårt arbete, och när vi känner oss motiverade blir vi mer kreativa.

Vilka branscher och yrken är det då som är kreativa? Kanske tänker man på de som arbetar med marknadsföring, produktutveckling, dataspel, musik, film eller konst. Men idag finns och behövs kreativiteten inom i princip alla branscher och yrken. På ett kreativt företag är kreativiteten inte begränsad till reklamavdelningen. Hela företaget genomsyras av nyfikenhet, engagemang och en vilja att hitta lösningar.

En kreativ arbetsplats kännetecknas av en tillåtande atmosfär där det finns möjlighet att testa tankar och idéer. Öppna diskussioner uppmuntras och det finns plats för lekfullhet och humor. Det finns också plats för variation, nya intryck och samverkan mellan roller och avdelningar. Som medarbetare har man frihet i sitt arbete, lagom tuffa mål att sträva emot, tid att tänka nytt, intressanta utmaningar och möjlighet att hela tiden utvecklas.

Mer om kreativitet på jobbet:


Träna kreativiteten

Du tränar kreativiteten när du tänker nya tankarbryter vanoröverraskar dig själv (kanske en ny frukost eller en ny väg till jobbet?), utmanar dina tankemönster, skaffar dig nya kunskaper och erfarenheter, tar dig tid att spåna fritt och låter hjärnan leka med idéer, tankar och begrepp.

För att få fart på kreativiteten behöver vi också hantera vår inre kritiker. Den som tycker att våra idéer är fel eller ogenomförbara, och som därför stoppar nya tankar innan vi ens hinner tänka färdigt. Många av oss har en vana att blockera nya tankar så snabbt och automatiskt att vi knappt hinner märka att vi var på väg att få en idé. Att bryta det här tankemönstret är viktigt för att kreativiteten ska kunna utvecklas.

Vi kan kombinera kreativitet med logiskt och kritiskt tänkande (det är rentav nödvändigt att göra det). Men vi kan inte vara kreativa och kritiska samtidigt, då blockerar vi oss själva. Vi behöver ge hjärnan chans att leka fritt för att komma in i ett kreativt läge. Det kritiska och logiska tänkandet får komma senare, när vi har fått en rejäl idébank att utgå ifrån!

Mer om att träna kreativiteten:


Att få en genialisk idé

En vanlig myt om kreativitet är att de geniala idéerna kommer plötsligt, från ingenstans. Men idéer har ofta föregåtts av arbete och en både medveten och omedveten process. Vägen till ett plötsligt genidrag brukar innehålla följande steg:

 1. Förberedelse
  Men funderar kring problemet eller situationen. Man samlar information, kunskap, fakta. Man studerar exempel på hur andra har gjort, ställer frågor, formulerar problemet på olika sätt och funderar aktivt kring möjliga lösningar och vägar.
 2. Inkubationsperiod
  Man tar sedan en paus från problemet. Tar en promenad, vilar, åker på semester eller jobbar med något helt annat. Hjärnan arbetar vidare med problemet i bakgrunden, utan att vi aktivt behöver tänka på det.
 3. Aha-upplevelsen
  Plötsligt, när man är ute och springer, sitter på bussen eller ligger i badet dyker en lösning upp. Det sker ofta när vi är avslappnade och hjärnan går ner i viloläge.
 4. Bearbetning
  Lösningen är sällan helt färdig från början. Här kan vi ta tid att justera, diskutera, utvärdera och göra upp en plan.

Kreativitetstips

 1. Byt plats
  På samma plats får du samma tankar. Prova att tänka och arbeta på en ny plats! Kanske utomhus, på ett café, vid en lekpark, på tåget, i soffan, i badet…
 2. Ställ frågor!
  Vad kan man göra på annat sätt? Vad skulle hända om man…? Varför gör vi så här? Hur kan man också göra?
 3. Skriv ner dina idéer
  Ha anteckningsblock eller mobil redo och anteckna alla nya idéer och tankar och som dyker upp. Det skickar belöningssignaler till hjärnan så att den uppmuntras att tänka nytt. Idéer blir också sparade för framtiden, kanske en idé som inte verkar vara något att ha nu plötsligt blir användbar längre fram.
 4. Hitta inspiration!
  Inspiration kommer ofta när vi får en ny pusselbit som läggs till vår nuvarande kunskap och erfarenhet. När vi ser ett exempel på hur andra har gjort klickar det till och vi får plötsligt en idé som vi kan använda. Samla på exempel och uppmärksamma hur andra gör!
 5. Skaffa nya kunskaper och erfarenheter
  Överraska hjärnan, prova nya saker, umgås med nya människor, gör saker på nytt sätt. När bröt du senast en invand vardagsrutin? När lärde du dig senast något helt nytt?
 6. Hitta förbättringar och utmaningar
  Kan du göra dina arbetsuppgifter på ett annat sätt? Sätta upp nya typer av mål? Lägga lite energi på en ny layout? Kanske tar det lite mer tid, men belöningen är utveckling, insikter och ökad motivation.
 7. Ta en promenad
  Det ger nytt syre till hjärnan och sätter igång kreativiteten.
 8. Kom igång!
  Vänta med utvärdering och redigering. Börja med att spåna idéer eller skriva fritt för att hitta flödet, och gör urvalet senare.
 9. Lek och experimentera.
  Prova olika tankar, kombinera olika idéer. Träna aktivt din kreativitet och vänj hjärnan vid att tänka helt nya tankar.
 10. Se problem som utmaningar
  Ta tillfället i akt att träna när det dyker upp ett problem eller ett irritationsmoment. Fundera över hur man skulle kunna lösa problemet, även om det denna gång kanske inte är något som du kan påverka.
 11. Fokusera och vila
  Ta dig tid att ibland fullständigt fokusera på en uppgift, och ibland ge hjärnan fullständig vila och återhämtning.

Artikeln är skriven av Gabriella Wejlid, föreläsare i kreativitet och författare till flera böcker om hur hjärnan fungerar. 


Du kanske också vill läsa:


Boka en föreläsning om kreativitet

Vill ni ha ett intressant och roligt seminarium, fyllt med kunskap, insikter och aha-upplevelser?

Föreläsare kreativitet >>

Konsten att få hjärnan att göra som du vill

Ny bok!

Konsten att få hjärnan att göra som du vill

Motivation - Vanor - Kreativitet - Fokus - Lugn

Boken är fylld av tips på hur du får hela hjärnan att dra åt samma håll, skapar mer flöde och gör livet enklare.

Läs mer om boken >>