Träna hjärnan med humor

Tränar man hjärnan när man ser en komedi, hör ett skämt eller ser på stand-up-comedy? Ja, faktiskt! En komikers främsta knep är att skapa nya kopplingar mellan våra hjärnceller.

Våra hjärnceller skickar information kors och tvärs mellan varandra hela tiden. När en tanke bildas i hjärnan uppstår ett slags spår mellan de inblandade hjärncellerna. Om sedan samma tanke tänks ännu en gång trampas stigen upp och tankespåret blir starkare. Det blir då mycket lättare att tänka just den tanken igen.

För att hjärnan ska utvecklas behöver vi tänka nya tankar, så att nya spår skapas och nätverket byggs ut och blir större. Det är just det den mesta formen av humor bygger på – en helt ny tanke. En komiker leder oss ofta in på en invand tankebana för att sedan göra ett oväntat tvärkast som ger våra hjärnceller hisnande karusellturer och kullerbyttor innan de hittar rätt. Vi skrattar – och hjärnan njuter. Vi har just upptäckt ett nytt slut, en ny lösning eller ett annorlunda svar – och blivit lite smartare.

Med alla våra nya kopplingar och tankebanor har tankarna många fler vägar att välja mellan. Om vi stöter på hinder eller problem kan vi då lättare hitta alternativa sätt. Vi kan tänka större och mångsidigare, se saker ur olika vinklar, skapa nya idéer och drömmar – och hitta helt nya, smarta sätt att ta oss dit.

Läs mer om kreativitet

Humor för hjärnan: