Kreativ arbetsplats

Vi är alla kreativa. Vi löser hela tiden problem och kombinerar erfarenheter och kunskaper på nya sätt. Och kreativiteten behövs. I dagens föränderliga värld behöver både människor och företag hela tiden utvecklas och tänka nytt.

Tar ni vara på allas kreativitet på arbetsplatsen? Finns en kultur där alla är med och löser problem och letar möjligheter?

Anställda som får använda sin kreativitet blir gladare och mer motiverade, får ökat välbefinnande och mindre stress. Vi mår helt enkelt bra av att få använda de förmågor som verkar vara unika för just människan – att skapa något helt nytt, hitta lösningar, utveckla och förbättra.

10 sätt att skapa en kreativ arbetsplats

1. Motivation
Den främsta drivkraften för kreativitet är att vi är motiverade. Störst betydelse har den motivation som kommer inifrån. Att vi känner passion och engagemang i arbetet, intresse för uppgifterna, att vi hela tiden utmanas, utvecklas och har lagom tuffa mål att sträva mot. Att vi har både ansvar och frihet och att arbetet känns meningsfullt.

2. Trygghet
Det behöver också finnas en trygg och tillåtande atmosfär. Att man vågar berätta om sina idéer (även de halvfärdiga), att man får misslyckas och får chansen att prova. Att det finns utrymme att diskutera varianter och lösningar, testa tankar och bolla idéer.

3. Tid
Att det finns tid att tänka nytt, ifrågasätta, omformulera, spåna, utveckla och testa idéer. Avsätt gärna tid till att specifikt diskutera idéer och möjligheter. Diskutera också förändringar i samhället och er bransch, hur de kan påverka er och vilka nya möjligheter de erbjuder.

4. Delaktighet och uppmuntran
Man får vara med och genomföra sina idéer och se resultatet. Uppmuntran är ofta den bästa belöningen, att få feedback och gensvar på sina idéer. Se till att det finns  en plan för hur man tar tillvara bra idéer. Att nya idéer rinner ut i sanden är en stor kreativitetsdödare.
(Läs mer på sidan: Ta vara på idéer från medarbetare och kunder)

5. Lösningsorientering
Alla, på alla avdelningar ser det som sitt ansvar att hitta lösningar och smartare arbetssätt. När ett problem dyker upp frågar man efter lösningar, istället för att skicka det vidare inom organisationen i form av klagomål. Man ser att i alla klagomål, problem, missnöjda kunder och konflikter finns fröet till en ny idé.

6. Rätt ramar
Det finns tydliga mål, visioner och värderingar som alla känner till. Det hjälper kreativiteten att ha en riktning. Samtidigt behöver det finnas utrymme för att hitta nya sätt att nå dit, det behöver inte vara som man alltid har gjort.

7. Möten
Människor från olika avdelningar får chansen att träffas, diskutera och arbeta med gemensamma projekt. Kanske också människor från andra företag och branscher?

8. Öppet klimat
Det finns plats för skratt, humor, experiment, olika åsikter och olika personligheter.

9. Kreativ arbetsmiljö
En kreativ arbetsmiljö är varierad, trivsam och färgrik. Det finns trevliga, naturliga mötesplatser där man kan samtala utan att störa övriga. Det finns också tysta rum där man kan arbeta ostört.

10. Variation och nya intryck
För att få nya idéer behöver man fylla på med nya intryck, kunskaper, erfarenheter och reflektioner. Man kan också rent fysiskt behöva byta miljö ibland. Tankar är kopplade till platser – på samma plats får vi samma tankar. Kan man göra vissa uppgifter hemifrån eller från ett café? Kan man hålla vissa möten på en annan plats, ute i parken eller som promenadmöten? Finns möjlighet att gå på seminarier, mässor och studiebesök? Kanske inte bara det väntade, det som händer inom er bransch, utan även det oväntade, inom helt andra branscher. Uppmuntra också till kultur och rörelse. Varför inte gå på danslunch eller teaterlunch?


Mer om kreativitet på arbetsplatsen

Boka en föreläsning om kreativitet

Vill ni ha ett intressant och roligt seminarium, fyllt med kunskap, insikter och aha-upplevelser?

Föreläsare kreativitet >>