Kreativitet i kristider

I tider av förändring, kris och oförutsedda händelser frodas kreativiteten. Vi hittar nya lösningar, idéer och möjligheter. Kreativiteten kan hjälpa oss att hantera situationen bättre, både praktiskt och känslomässigt. Det kan också göra att vi hittar förbättringar så att vi står bättre rustade när krisen är över.

Stress och kreativitet

Att ha oro och stress i svåra tider är fullt förståeligt. Vi kanske inte kan, eller vill, vara kreativa mitt i oron att förlora vår inkomst eller en nära anhörig. Det är helt ok. Men kreativiteten kan också hjälpa oss att hantera oro, sorg och stress. Att uttrycka sig kreativt, att skapa något och förbättra saker minskar stressen och gör tillvaron mer meningsfull.

Stress kan leda till tunnelseende

Stress över till exempel sin ekonomiska situation kan både öka och minska kreativiteten. När vi har ett stort problem som vi måste lösa, arbetar hjärnan med problemet dag och natt.
Då brukar vi också hitta någon form av lösning, även om det inte alltid är den mest kreativa. Allt för stor stress kan nämligen leda till ett tunnelseende.

Att aktivt arbeta med ett problem är ett utmärkt sätt att starta processen. Men det är när vi släpper taget, slappnar av, kanske tar en skogspromenad, som lösningen brukar dyka upp.  För att hitta de riktigt kreativa lösningarna behöver vi ett bredare, öppnare tankesätt. Vi behöver känna oss trygga, inspirerade och våga göra misstag. Kreativiteten frodas alltså i den perfekta balansen mellan att vi skakas ur våra invanda hjulspår och att vi känner en grundtrygghet som gör att vi hamnar mer i nyfikenhet än i panik.

Har du fastnat i ett problem, försök släppa taget och gör något helt annat. Gör vad du behöver för att hitta in i ett mer lekfullt, modigt och avslappnat tillstånd.

4 anledningar till att vi kan få ökad kreativitet i kristider

  1. Förändringar stärker kreativiteten. Alla vardagsförändringar vi gör ställer in hjärnan på ett mer kreativt förhållningssätt. För många av oss har till exempel corona-situationen inneburit att våra rutiner ändras och skakas om. Vi har möten på andra sätt, arbetar på andra platser och har plötsligt katten, barnen och partnern som kollegor. Vi får hitta nya sätt att träna, att fira högtider, att hålla kontakt med vänner. Alla dessa förändringar gör det lättare att tänka nya tankar. Chansen ökar att nya idéer och lösningar dyker upp.
  2. Vi får nya ramar. I corona-karantänens tid är det mycket vi inte längre kan göra. Det kan verka hämmande och begränsande. Men tydliga och snäva ramar kan faktiskt öka kreativiteten. Vad kan man göra inom de nya ramarna?
  3. Vi har tid att tänka nytt. Om ni har mindre att göra en vanligt på företaget just nu, passa på att utveckla idéer, spåna på nya arbetssätt, ifrågasätta rutiner, testa och experimentera. Gör er redo för att bli ännu bättre när det är dags för nystart.
    Om du har mer tid hemma kanske det är dags att plocka fram det där bokmanuset eller instrumentet du har velat lära dig? Fundera på vad du vill utveckla och förbättra inför framtiden, och leta kreativa lösningar på alla vardagsproblem som dyker upp. Vi mår bättre när vi känner att vår tid är meningsfull och när vi aktivt skapar och förbättrar saker.
  4. Vi förbereder oss för nystart. Vi skakas om, stannar upp och får tid att fundera. Det gör att vi får en unik chans att tänka till och börja om från början. Vad vill vi, som samhälle, människor och företag, göra bättre i framtiden?

Vill du läsa mer om hur man tränar och sätter fart på kreativiteten, kan jag tipsa om dessa sidor: