Kom igång med en kreativ uppgift

 

Det är ofta de kreativa uppgifterna som tar oss framåt i företagande eller karriär. När vi ska lösa ett större problem, hitta nya sätt att marknadsföra oss, planera en presentation eller skriva en rapport eller en bok.  Alltför ofta skjuter vi dessa uppgifter framför oss. Hur gör man bäst för att komma igång? 

7 sätt att komma igång

1. Avsätt tid
Så enkelt och så effektivt! Avsätt en exakt tid då du ska fokusera helt och hållet på uppgiften. Stäng av mobil, mejl och annat som kan distrahera.

2. Hitta en ny plats
Har du någon gång glömt varför du gick in i ett rum, och varit tvungen att gå tillbaka till den plats du var förut för att minnet skulle dyka upp igen? Just det, en viss plats leder till vissa tankar. Så vill du tänka nya tankar, sätt dig någon helt annanstans! Var kommer du lösa den här uppgiften som bäst, på ett café, i ett tyst arbetsrum, utomhus eller i en skön fåtölj?

3. Rensa arbetsminnet
Har du hjärnan full av tankar på det du ska göra sen, det du inte får glömma och vad som händer om du inte hinner klart? Då finns det inte mycket plats kvar att vara kreativ på. Skriv ner det du ska komma ihåg till senare, ta några djupa andetag och töm hjärnan.

4. Värm upp
Ibland kan vi behöva värma upp hjärnan för att få igång kreativiteten. Skriv ner 10 sätt att använda ett gem, skriv fritt i 2 minuter eller rita en uppochner-vänd blomma med vänsterhanden.

5. Dela upp
Vad är det du ska göra och vilka delar ska du få med? Känns uppgiften övermäktig, dela upp den i tydliga åtgärdspunkter och ta en i taget. Ska du skriva en text eller göra en presentation? Skriv ner vilka huvuddelar och budskap som ska finnas med.

6. Kom igång
Det största hindret för att komma in i flöde är att försöka vara kreatör, kritiker och redigerare samtidigt. Ta en sak i taget! Låt hjärnan hitta in i sitt kreativa läge, lek med tankar och idéer, spåna fritt och börja skriv där du hittar inspiration. Släpp alla prestationskrav och vänta med kritiken. När du väl kommit igång och fått upp flödet kommer du få mer och mer inspiration.

7. Redigera och förbättra
När du har fått en rejäl idébank att arbeta med är det dags att redigera, välja ut, ta bort och förbättra. Det här är ett mycket lättare arbete det finns mycket material att arbeta med!


Mer om kreativitet:

Kurser och seminarier:


Konsten att få hjärnan att göra som du vill

Ny bok!

Konsten att få hjärnan att göra som du vill

Motivation - Vanor - Kreativitet - Fokus - Lugn

Boken är fylld av tips på hur du får hela hjärnan att dra åt samma håll, skapar mer flöde och gör livet enklare.

Läs mer om boken >>