Under en arbetsdag kan vi förlora mycket hjärnkraft genom att göra saker i fel ordning, halvpausa och bli avbrutna. Genom att anpassa arbetet lite mer efter hjärnan kan vi både få mer energi, prestera bättre och ha roligare!

1. Gör det viktigaste först

Det är alldeles för lätt att ta tag i de enkla, snabba uppgifterna först, och skjuta på de lite mer krävande uppgifterna. De ligger sedan och tar energi i bakgrunden och riskerar att aldrig bli gjorda. Om vi börjar dagen med att klara av en viktig uppgift sätter vi snabbt igång belöningssystemet i hjärnan och får en rejäl energikick.

2. Anpassa uppgifterna efter din energikurva

När på dagen brukar du vara som piggast och mest klar i huvudet? För de flesta av oss är det på morgonen eller förmiddagen. Planera in dina krävande uppgifter när du är som piggast och de lättare uppgifterna när du brukar vara tröttare. Det låter självklart, men det är förvånansvärt många som ägnar sin piggaste timme åt att läsa mejl och rensa bort spam!

3. Fokusera fullt ut

Hur länge är din hjärna tränad att hålla fokus? Blir man konstant avbruten får man en rastlös hjärna som är van att hela tiden byta fokus. Och varje gång man flyttar fokus tar det energi från hjärnan och gör att den både blir tröttare och presterar sämre.
Försök ge dig själv möjligheten att fokusera fullständigt på en uppgift någon gång under dagen. Arbetar du i en stimmig miljö, se om du kan planera in tid till att jobba i ett tyst rum, ha på dig hörselkåpor/hörlurar, jobba på annan plats ibland, eller gå en idépromenad.

Hörlurar ger bättre fokus

Ett par hörlurar kan göra det lättare att fokusera på en komplicerad uppgift.

4. Ta smarta pauser

Börjar du prestera sämre, får svårt att koncentrera dig eller börjar slösurfa? Då är din hjärna troligen i behov av en paus. De här halvpauserna riskerar att dra ut på tiden utan att hjärnan egentligen blir piggare.
Helpausa istället! De mest effektiva pauserna får du om hjärnan inte behöver ta in någon ny information alls. Det är också bra att få in lite rörelse, som ger nytt syre till hjärnan. Ta en promenad, dansa på jobb-toaletten, jonglera, rita eller gör en kort meditation. Det ger hjärnan snabb återhämtning.

5. Aktivera hjärnans belöningssystem

Hjärnans belöningssystem sätts igång när vi bockar av en uppgift, lär oss något nytt, får en spännande utmaning och har lagom tuffa mål att sträva mot. Skriv dina att-göra-listor så att de sätter igång belöningssystemet istället för stress-systemet. Tex genom att dela upp stora uppgifter i mindre delar och hitta på dagsmål, belöningar och egna utmaningar.


Du kanske också vill läsa:

Boka en föreläsning om hjärnan

En inspirerande föreläsning om hjärnan, motivation & kreativitet.

Föreläsare hjärnan & distansarbete
Föreläsare hjärnan på jobbet
Föreläsare kreativitet
Föreläsare retorik

Konsten att få hjärnan att göra som du vill

Ny bok!

Konsten att få hjärnan att göra som du vill

Motivation - Vanor - Kreativitet - Fokus - Lugn

Boken är fylld av tips på hur du får hela hjärnan att dra åt samma håll, skapar mer flöde och gör livet enklare.

Läs mer om boken >>