Ta vara på idéer

Tar ni vara på kreativiteten hos medarbetare och kunder?
Där finns ofta en stor källa till bra idéer, och dessutom en möjlighet till marknadsföring och stärkta relationer. 

Allt för ofta rinner bra idéer ut i sanden för att det saknas rutiner för att fånga upp och utveckla dem. Se till att ni har en strategi för att göra något bra av idéer, synpunkter och klagomål.

3 tips för att ta tillvara kreativiteten

 1. En tydlig idéväg
  Ha ett tydligt ställe att skicka in idéer och synpunkter. Det kan vara en mejladress eller en plats på intranätet. Dit kan medarbetare skicka sina egna idéer, och också idéer och synpunkter som kommer in från kunder, leverantörer och samarbetspartners. Samla upp allt som kommer spontant via mejl, möten eller telefon. Det kan vara klagomål, frågor ”varför går det inte att…?” eller rena idéer ”Ni skulle kunna…!”.
 2. Ansvarig och strategi
  Ha en ansvarig, eller en grupp ansvariga, som tar tillvara idéerna. De ger snabb feedback och gör en första analys av idén. Skulle man kunna göra något med detta? Behöver idén tas några varv till? Ska den skickas tillbaka till personen för att vidareutvecklas, eller skickas till en utvecklingsgrupp eller annan avdelning?  Meddela idégivaren vad som händer med idén. Tex: ”Inte just nu (med motivering)”, ”Ja, idén genomförs!”, eller ”intressant, har skickats till idégrupp för bearbetning.” Ge hela tiden feedback tillbaka till personen och se till att rätt person får cred. Om idégivaren vill, se till att han/hon får vara med i processen. Att vara med och genomföra sin idé kan i många fall vara mer motiverande än en belöning.
 3. Tacka!
  Om en idé genomförs, uppmärksamma rätt personer. Om det är en extern idé, ge feedback tillbaka till både kunden och den som förmedlade idén. En kund som skickat in en synpunkt kan dels få respons direkt och dels när förändringen är genomförd. Det brukar vara mycket uppskattat att som kund få sina synpunkter uppmärksammade. Första svaret kan vara ungefär:”Tack för din synpunkt! Vi finner den mycket intressant och har skickat den vidare till vår idéavdelning, vi låter dig veta hur det går”.Och låt kunden veta hur det går! Om idén genomförs, berätta det för kunden:
  ”Nu har vi nu genomfört den här förändringen och så här blev det!”.
  Kanske går det att skicka med en bild? Kan det passa med en belöning?

Det går också att använda idén i sin marknadsföring och externa kommunikation. Det kan passa på företagets hemsida, twitter eller facebook-profil.
”Vi fick en fantastiskt idé av en kund, så här blev det!”

Eller varför inte göra ett reportage om medarbetaren som fick en lysande idé?


Mer om kreativitet på arbetsplatsen

Boka en föreläsning om hjärnan

En inspirerande föreläsning om hjärnan, motivation & kreativitet.

Föreläsare hjärnan & distansarbete
Föreläsare hjärnan på jobbet
Föreläsare kreativitet
Föreläsare retorik