En bra väg till kreativa lösningar är att tänka både och istället för antingen eller. Det är en av anledningarna till att jag gillar rörelsen ”cradle to cradle” (vagga till vagga). Tanken är att man ska kunna producera och konsumera utan att tära på jordens resurser och utan att skapa sopor. Allt ska ingå i ett kretslopp och alla sopor ska återgå till produktionen. Detta är ju uppenbarligen ett mycket smart system som naturen har använt framgångsrikt i miljoner år. Men när vi ska anpassa det till vårt samhälle och vår produktion så får vi plocka fram all vår kreativitet, nyfikenhet, lekfullhet och uppfinningsrikedom.

Svenska Dagbladet har skrivit en intressant artikel om detta, där nämns bland annat mattföretaget Desso, som hämtar tillbaka de mattor som kunderna slitit ut eller tröttnat på, mattorna smälts ner och blir materialet till nya mattor.  Man kan minimera sin miljöpåverkan, samtidigt som man sparar pengar, stärker sitt varumärke och säljer fler mattor. Inte miljö eller ekonomi alltså, utan både och.

Läs gärna hela artikeln: http://www.svd.se/naringsliv/sopfritt-kretslopp_6751955.svd