Minnesträning ger synliga avtryck i hjärnan, skriver Sydsvenskan. Forskare har undersökt effekten på signalsubstansen dopamin i hjärnan hos försökspersoner som har tränat arbetsminnet, och visat att träningen ökar mängden mottagare för dopamin.

Försökspersonerna fick träna sitt minne en halvtimme åt gången, fem dagar i veckan i fem veckor. De fick flera uppgifter, till exempel att hålla reda på i vilken ordning olika lampor tändes upp på en datorskärm eller att höra ett antal siffror som de sedan skulle komma ihåg och återge.