Promenera mera, så förhindrar du att din hjärna krymper och minskar risken för demenssjukdomar, skriver DN. 

Artikeln grundar sig på en amerikansk studie. Där granskades 299 vuxna personer med en genomsnittsålder på 78 år.

Hjärnan krymper normalt med tilltagande ålder, vilket ofta leder till sämre minne och demenssjukdomar. Men studien visar att hjärnan krymper mindre hos dem som är fysiskt aktiva. Risken för att drabbas av minnesproblem kunde därmed halveras.

Och det tycks räcka med att promenera en eller ett par kilometer om dagen för att uppnå de positiva effekterna.

Läs hela artikeln: http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/promenader-raddar-din-hjarna