PowerPoint kan vara ett fantastiskt visuellt hjälpmedel för en talare. Men det leder alltför ofta till sövande presentationer. Här kommer 9 PowerPoint-tips för bättre och roligare presentationer!

1. Planera talet först
Ett av de vanligaste misstagen är att man ger PowerPoint huvudrollen, och reducerar sig själv till en uppläsare.  Ta tillbaka huvudrollen! Börja planera talet helt utan PowerPoint, gärna med papper och penna. Vad är syftet, huvuddelarna och den röda tråden? Och framförallt: Vad vill du förmedla och hur vill du påverka?

2. Lägg till det visuella
Planera in dina visuella verktyg där de behövs. Ska du använda PowerPoint, white board eller rekvisita a la Hans Rosling? Eller kanske blanda alltihop? Syftet är att förstärka och förtydliga ditt tal. Att ge det en visuell effekt. Om du behöver minnesanteckningar, skriv dem vid sidan om, då kan PowerPointen skapas helt och hållet för publiken.

3. Gör det enkelt!
Skala bort allt onödigt och använd en så ren mall så möjligt. Ha gärna svart bakgrund. Då är det innehållet som lyser upp istället för den vita ramen, och den som tittar blir mindre trött i ögonen.

4. Tänk bilder eller ord, inte hela meningar
Har du någon gång försökt läsa ett mejl och prata i telefon samtidigt? Flera studier visar att om vi försöker läsa samtidigt som någon pratar blir förståelsen lägre än om vi bara läser eller bara lyssnar. Här blir alltså 1+1=ca 0,5.  Behöver du ha med en lång text i din presentation, räkna med att vara tyst en stund och låta gruppen läsa.
Enstaka ord eller bilder kan däremot hjälpa publiken att sortera ut det viktiga och minnas det bättre. Alltså: förkorta, förenkla och gör det mer visuellt!

5. 1 budskap, max 6 saker
Ha 1 budskap per slide, och max 6 saker att titta på (inklusive rubrik, punkter, bild, logga m.m.). Ju färre desto bättre. Välj ut vad som är viktigt, sortera bort allt onödigt och dela upp på flera slides där det behövs. Gör det lätt för publiken att hänga med i vad du säger, och se till att ni alltid är exakt på samma ställe. Ge inte de som lyssnar möjligheten att ligga före eller efter dig i presentationen.

Bild 1: Långa meningar och spretig information = Stjäl fokus och energi 

En rörig ppt med mycket information

Bild 2: Ett budskap, kort mening, stor text och svart bakgrund = bättre

PowerPoint-exempel 3

6. Snygga till och lek!
Gå igenom bilderna och använd din kreativitet. Vad kan göras tydligare och roligare? Vad vill du lyfta fram lite extra? Ta en stund och spåna fritt! Hur kan du skapa en bild som förstärker ditt budskap?

Bild 3: Kanske så här?

Powerpoint-exempel 3

Bild 4: Eller så här?

Bild6

(Siffrorna om kroppsspråk är exempel.
De skiljer sig något åt
 i olika undersökningar.)

7. Variera och överraska
Fundera på hur du kan variera och överraska. Varva gärna ord, bilder, diagram och filmklipp. Kanske kan du bryta upp en längre presentation med humor, övningar, frågor till publiken, oväntade vändningar, personliga erfarenheter eller intressanta historier? Du kan ta ut svängarna så länge det är relevant för ämnet!

8. Presentera mot publiken
När du presenterar, använd gärna en klicker så att du kan vända dig mot publiken och är fri att röra dig. Ta huvudrollen och lägg till allt det mänskliga som en PowerPoint inte kan ge: engagemang, personlighet, ögonkontakt och möten.


Läs mer

Kurser och seminarier