Det forskas mycket på hjärnan nu, och inte minst undersöks det hur man får ett långt och lyckligt liv. En av studierna handlar vikten av att sluta ångra sig. Självklart ska man utvecklas, utvärdera och lära av sina misstag. Men ånger, ältande och bitterhet är definitivt en snabbväg ner i depression och för tidigt åldrande.

DN skriver i en artikel att ”den som kan glömma gamla misstag och missade möjligheter när han eller hon blir äldre slipper depression och lever ett rikare liv än dem som ältar det som inte gick rätt väg.”

Inte några konstigheter kanske, utan något som känns rätt självklart. Men hur gör man då för att ”glömma och sluta ångra sig”? Det är svårt att stoppa sina tankar, men betydligt enklare att styra om dem. Har du en tanke som gör dig äldre, hitta ett sätt att göra om den. Du kan antingen fokusera om den så att du tex påminner dig om vad situationen lärde dig, eller helt enkelt använda humor så att tanken blir rent komisk. Eller jobba på att ersätta den med en roligare tanke.

Kom ihåg att våra tankar tänks mycket av gammal vana. När vi tänkt en tanke många gånger börjar hjärnan tänka den av sig själv. Vill vi styra om eller ersätta den behöver vi alltså lite tålamod och envishet. Vi behöver träna om systemet så att hjärnan väljer andra tankar. Hjärnan tänker det den är tränad i att tänka!