lateralt tänkandeLateralt tänkande är en bra metod för att få igång idéflödet i hjärnan. Den utvecklades av Edward de Bono, och innebär att kombinera olika företeelser, göra tvärtom eller hitta helt nya användningsområden för saker. Man tänker på tvärs, eller i sidled, istället för bara rakt fram.

Istället för att fastna i sökandet efter den optimala lösningen försöker man hitta nya vägar och ingångar från alla möjliga, och omöjliga, håll. Ingångar kan exempelvis vara: Vad skulle hända om jag gjorde precis tvärtom? Eller: Hur skulle jag lösa detta om jag var i en helt annan bransch eller en helt annan roll?  Det här kan ge helt nya tankar som senare kan leda vidare till fantastiska nyskapande idéer.

Första steget i lateralt tänkande är bara att få så många idéer som möjligt. Först därefter kan man börja fundera på vad som är bra och realistiskt. Det här gör att man kan få igång kreativitetsflödet utan att stoppa det med kritiska tankar. Självklart i trygg förvissning om att det kritiska och logiska tänkandet kommer in i ett senare skede.

Några övningsexempel finns under kreativitetsövningar

Vill ni ha mer lateralt tänkande på företaget?
Boka föreläsare i kreativitet och lateralt tänkande.