MöteAnnonssamarbete med onlineprinters

Kreativitet behövs på alla arbetsplatser, men det finns de som tror att det bara är några få, extra idérika och snabbtänkta personer som har en naturlig kreativ förmåga. Så är inte fallet, utan vi alla påverkas av vår omgivning och kan bli mer eller mindre kreativa beroende på vår arbetsmiljö. Därför kan du med relativt enkla medel få kreativiteten att flöda hos din personal och dina medarbetare.

Vilken miljö som bidrar till optimal kreativitet är väldigt individuellt. Ett som är säkert är dock att stress har motsatt effekt. Därför är det en bra idé att som första steg stötta ditt team i tidsplanering och organisation. Många moderna arbetsplatser använder sig av digitala projektledningsverktyg, vilket är bra då de ofta bidrar till öppenhet och tydliga ansvarsområden. När alla har översikt över samtliga projekt blir det lättare att stötta varandra på vägen.

Investera i anteckningsblock och skärmfria rum

Virtuella planeringsverktyg har dock sällan samma effekt som det muskelminne och de sensoriska intryck som kommer med papper och penna och liknande fysiska hjälpmedel av det mer traditionella slaget. Att anteckna offline kan både minska stress och bidra med samma positiva effekter som meditation och annan typ av mindfulness. Det har blivit populärt att börja med skärmfria rum på arbetsplatser av just den här anledningen, och för många blir påföljden att kreativiteten tycks får mer utrymme och verkliga fysiska möten och samtal med just papper och penna blir mer givande.

Omväxling förnöjer – och hjälper fler att bli kreativa

På tal om skärmfria rum så finns det fler sätt att använda just rummet och arbetsytorna för att bidra till ökad kreativitet. Öppna kontorslandskap har varit populära länge nu, men de passar inte alla. Den som är en fokuserad morgonmänniska kanske behöver lugn och ro just då, och konstant kallprat med varenda kollega som kommer på morgonen kan bli väldigt störande. För somliga bidrar det till ökad stress, vilket får motsatt effekt. Ett hotdesk-system där medarbetare kan röra sig fritt och välja miljö efter humör och behov kan hjälpa alla.

Nya perspektiv och oväntade associationer

En annan fördel med hotdesk-systemet är att kollegor som kanske vanligtvis inte pratar så mycket med varandra kan stöta på varandra och börja bolla idéer spontant. Ett annorlunda perspektiv från en annan avdelning kan bli den aha-upplevelse som får alla bitarna att falla på plats efter att samma personer suttit med samma problem i flera dagar eller veckor. Den gamla myten om brainstorming håller alltså inte. Att ta ett möte med ditt team, stänga dörren och hoppas kunna nöta fram en klockren idé är inte bara naivt – det går emot allt vi vet om kreativitet, vilken bygger på oväntade associationer och nya infallsvinklar.

Något som däremot inte kan förkastas som en myt, är den gamla goda inspirationsdagen. Föreläsningar med inspirerande talare, kreativa workshops och nya miljöer – allt som bidrar med något oförutsägbart och hjälper hjärnan in på nya spår kan hjälpa kreativiteten på traven och dessutom bidra till ökad motivation. Kanske är det dags att boka in några medarbetare på längre utbildningar, eller så tar ni för vana att börja veckan med enklare kreativitetsövningar. Men kom ihåg att inte alla trivs när det händer saker hela tiden och intrycken kommer i hög fart utan möjlighet att dra i handbromsen. Prenumerationer på tidningar och gamla klassiska romaner kan fungera precis lika bra. Kanske något för de nya skärmfria rummen?

Oändliga möjligheter blir handlingsförlamande

Tänk dock på att nya perspektiv inte är detsamma som nya verktyg och plattformar. Om det är en sak som garanterat tar död på kreativiteten – utöver stress – så är det oändliga möjligheter, vilket ofta leder till prestationsångest. Fler sätt att bevaka processer och tagga kollegor gör det inte lättare för ett team att jobba tillsammans. Om något så kan det ha en handlingsförlamande effekt, och mer energi läggs på att använda rätt flik i ett program än vad som går åt till att tänka nytt och bolla på riktigt. Använd därför färre verktyg, inte fler – och låt nya intryck, miljöombyten och samtal stå för inspirationen.

Sammanfattningsvis kan man säga att en miljö som uppmuntrar rörelse och flexibilitet har störst chans att öka kreativiteten hos medarbetare i ditt team. Aktiviteter och utrymmen som främjar oväntade intryck och nya perspektiv är guld värda. Återgå gärna som vi redan sagt till papper och penna och andra analoga metoder. Det finns en anledning till varför diverse smarta läsplattor och e-anteckningsböcker inte utplånat våra gamla, beprövade verktyg efter alla dessa år.